Punkt kontaktowy Inspektora Ochrony Danych dla osób, których dane dotyczą oraz dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Poniżej znajdziesz moje dane kontaktowe:

punkt kontaktowy inspektora ochrony danych

Punkt kontaktowy Inspektora Ochrony Danych

 • Pełnię funkcję punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszystkich innych sprawach.
 • Pełnię rolę punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia RODO.

Moje obowiązki jako Inspektora Ochrony Danych

 • Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie.
 • Monitorowanie przestrzegania rozporządzenia RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk Administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty.
 • Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO.
 • Współpraca z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.
 • Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
 • Prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami RODO w rym rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności.

Służę pomocą w ochronie danych osobowych

 • Osoby, których dane dotyczą, mogą kierować się bezpośrednio do mnie, zadawać mi pytania, zgłaszać wątpliwości oraz oczekiwać odpowiedzi i wyjaśnień.
 • W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, skontaktuj się ze mną w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
 • Skontaktuj się ze mną, jeżeli poddawany jesteś kontroli przez organ nadzorczy (PIP, UODO, NIK, itp.). w celu uniknięcia negatywnych skutków.
 • Służę swoją pomocą w przypadku wystąpienia incydentów bezpieczeństwa, sporów, opanowania kryzysów (np. wyciek, upublicznienie danych, skargi). Wspieram prawidłową komunikację w kontaktach z policją, prasą, poszkodowanymi i innymi instytucjami.

§ Podstawa prawna


Art. 39 ust 1. pkt. e). Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).