O Firmie

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ARPOL” Spółka z o.o.  z siedzibą w Zielonej Górze jest długoletnim producentem racji żywnościowych dla Sił Zbrojnych RP i innych podmiotów związanych z obronnością i bezpieczeństwem Państwa.

Od początku swojej działalności Świadczymy usługi na rzecz Sił Zbrojnych i innych podmiotów związanych z obronnością oraz zabezpieczeniem zadań kryzysowych kraju.

Dążąc do stałego podnoszenia oferowanych usług Naszym Klientom wdrożyliśmy w Przedsiębiorstwie między innymi: międzynarodowy system zarządzania jakością ISO 9001:2015, międzynarodowy system zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000:2005.

Posiadamy kod NCAGE - 1126H, który nadawany jest podmiotom gospodarki narodowej, których działalność gospodarcza związana jest z asortymentem wyrobów obronnych oraz świadczeniem usług na rzecz obronności.

Wdrożyliśmy również system wymagań NATO dotyczący zapewnienia jakości w procesie produkcji AQAP 2110:2016.

Jesteśmy członkami Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju.

Od 1993 roku dostarczamy racje żywnościowe dla Sił Zbrojnych RP. Racje te wykorzystywane są przez jednostki wojskowe wykonujące zadania w kraju jak i poza jego granicami.

Na wszystkie rodzaje racji żywnościowych dla Sił Zbrojnych RP posiadamy certyfikaty zgodności wyrobu z obowiązującymi Normami Obronnymi.

W opracowane przez Nas racje żywnościowe wyposażeni są funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej.
Korzystają z nich w trakcie wykonywania zadań związanych z likwidacją skutków klęsk żywiołowych.

Posiadamy własną bazę biurowo - produkcyjną, składającą się z hal produkcyjnych, magazynów i pomieszczeń biurowych.

Jesteśmy w stanie podejść do Klienta indywidualnie i wyprodukować racje żywnościowe spełniające wymagania każdego z nich.

Zaopatrujemy Odbiorców krajowych jak i z zagranicy.

Proces produkcji odbywa się pod stałym nadzorem Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zapraszamy Szanownych Państwa do współpracy i korzystania z Naszych produktów.


                                                                                                       Michał Kozera - Prezes Zarządu

Certyfikaty