Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.                               Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce: Polityka prywatności.
x
Strona głównaPolityka PrywatnościJesteś w dziale:

Polityka Prywatności

Polityka prywatności

 
Polityka prywatności
 
Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Twoje dane osobowe oraz omówienie Twoich podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.
 
 1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ARPOL” spółka z o.o.   z siedzibą w Zielonej Górze (65-119) przy ul. Trasa Północna 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem                  KRS 0000030031, NIP: 9290093249; REGON: 970001110, kapitał zakładowy 50.000 zł. ( dalej „ARPOL”) 
Dane osobowe zbierane przez ARPOL przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO.
ARPOL zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.
Z Administratorem możesz skontaktować się w jeden z następujących sposobów: prześlij email na adres arpol~@~arpol~.~net~.~pl, zadzwoń  pod numer 68 457 57 00 lub wyślij list (najlepiej z dopiskiem „Dane Osobowe”) na adres: PHU „ARPOL” spółka z o.o., 65-119 Zielona Góra, ul. Trasa Północna 14.
 
 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 
W razie pytań dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt z ARPOL, w szczególności o bezpośredni kontakt z powołanym w ARPOL inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: e-mail
 
 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
W ramach swojej działalności ARPOL zbiera i przetwarza dane osobowe:
 • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ARPOL jako administratora danych: w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu usług , w tym w celu informowania o wydarzeniach organizowanych przez ARPOL lub w których ARPOL uczestniczy, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną arpol.net.pl (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu wykonywania umów zawieranych przez ARPOL z Klientami, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z ARPOL (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z ARPOL (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Przetwarzamy dane osobowe również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ARPOL (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 
 1. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt  , przekazywanie Tobie informacji o wydarzeniach w ARPOL lub wykonanie usługi.
Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest otrzymaniem od Ciebie uprzedniej zgody
Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
Jeżeli nie chcesz, aby ARPOL przetwarzał Twoje dane osobowe w celach marketingowych, możesz w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.
Skarga do organu nadzorczego: Masz prawo wnieść skargę do organu zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza postanowienia RODO.
 
 1. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ARPOL jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych.
 1. Odbiorcy danych osobowych
Będziemy przekazywać Twoje dane podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, agencjom marketingowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, finansowe, ubezpieczeniowe i administracyjne, podmiotom przeprowadzającym na nasze zlecenie badanie satysfakcji klienta, organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie, organom publicznym, w tym sądom oraz pełnomocnikom, ubezpieczycielom i doradcom ARPOL, w przypadku gdy będzie to konieczne dla obrony ARPOL przed roszczeniami lub w celu dochodzenia przez ARPOL roszczeń.
Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy). W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza EOG ARPOL zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.
 1. Informacja o profilowaniu
Twoje dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
 1.  Postanowienia końcowe
Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 roku.
Zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na Stronie Internetowej.
 
Wersja 1.0.25.05.2018